Ενημέρωση σχετικά με την «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Καταγραφής και Παρακολούθησης Εξοπλισμού».

 Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 
 
Σας ενημερώνουμε ότι η «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Καταγραφής και Παρακολούθησης Εξοπλισμού» που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή/και ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 517/2014 και (ΕΚ) 1005/2009, θα λειτουργήσει στην παρούσα μορφή της μέχρι και τις 11:00 μ.μ. της Δευτέρας 30ης  Νοεμβρίου.
 Από την Τρίτη 1η  Δεκεμβρίου 2020, η λειτουργία της εν λόγω πλατφόρμας θα διακοπεί για λόγους τεχνικής και λειτουργικής αναβάθμισης της και αναμένεται να επαναλειτουργήσει μετά από διάστημα 15 περίπου ημερών. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή των ΗΔΕ για τη χρήση του έτους 2019 θα παραταθεί μετά την επαναλειτουργία της πλατφόρμας για ανάλογο χρονικό διάστημα.  


Η ανακοίνωση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.

Θεώρηση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε ότι αφορά την θεώρηση των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4403/2016-ΦΕΚ 125/Α/7-7-2016 προσδιοριζόμενη προθεσμία για την αντικατάσταση αδειών ή αναγγελιών ορίζεται στις 31.12.2016.

Καταργείται η ημερομηνία 31.12.2020 ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης των αδειών καθώς και η ημερομηνία 31.12.2017 ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης.

Οι άδειες που αντικαθίστανται ή έχουν ήδη αντικατασταθεί, θεωρούνται ανά οκταετία. Ως ημερομηνία έναρξης της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία  αντικατάστασης της άδειας, συμπεριλαμβανομένων και των αδειών που έχουν ήδη αντικατασταθεί.

Τα παραπάνω ισχύουν για όλες τις κατηγορίες αδειών. 

Για ερωτήματα παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στα τοπικά σας Σωματεία για
σχετική ενημέρωση ανά κατηγορία αδειών.

Ενημέρωση Ο.Ψ.Ε. για το δεύτερο lockdown λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

 Αγαπητοί Συνάδελφοι,  
 
Σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από την αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού και σε συνέχεια των εξελίξεων, έρχεται σε εφαρμογή το δεύτερο γενικό lockdown. Έχοντας όμως την εμπειρία από το πρώτο, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ισχύουν τα ίδια μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία όλων μας και παράλληλα σας ενημερώνουμε για το νέο πακέτο μέτρων οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών κος.Χρήστος Σταϊκούρας.  

1. Εργαζόμενοι επιχειρήσεων δύναται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας: Δικαιούχοι αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, από το κράτος, καλύπτονται όλες οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού. Οι εργαζόμενοι που τίθενται σε αναστολή για τον Νοέμβριο, με ημερομηνία μέχρι και 4 Νοεμβρίου, θα λάβουν εντός Δεκεμβρίου, επίδομα 800 ευρώ, υπολογιζόμενο αναλογικά για τις ημέρες που τέθηκαν σε αναστολή.    

2. Επιχειρήσεις αναστολή λειτουργίας με εντολή κυβέρνησης: Δυνατότητα αναστολής καταβολής του ΦΠΑ πληρωτέο το Νοέμβριο έως 30 Απριλίου. Θα αποπληρωθεί σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο ή σε 24 με επιτόκιο 2,5% από το Μάιο. 

3. Επιχειρήσεις με αναστολή λειτουργίας από τη δημόσια αρχή: Αναστολή πληρωμής δόσεων, φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών πληρωτέα τον Νοέμβριο. Μετατίθεται η αποπληρωμή στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.   

4. Εργαζόμενοι σε αναστολή σύμβασης εργασίας: Πληρωμή δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών πληρωτέα το μήνα Νοέμβριο, μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.   

5. Συνεχίζεται αναστολή δόσεων τραπεζικών δανείων ως το τέλος του 2020, σε συνεννόηση με ΕΕΤ.
   
6. Επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας που λήγουν Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο, κατά δύο μήνες.    
7. Νέο εφάπαξ επίδομα 400 ευρώ, σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους κατ' αναλογία.
   
8. Όλες οι επιχειρήσεις (ΚΑΔ από τη λίστα του Απριλίου) δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά ακίνητα. Το ίδιο ισχύει για πρώτη κατοικία εργαζομένων που πλήττονται και φοιτητικά σπίτια.  Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που νοικιάζουν εργασιακούς χώρους σε αναστολή, θα δοθεί άμεσα το 1/2 του ποσού που θα ζημιωθούν.   

9. Διευρύνεται η λίστα επιχειρήσεων που εντάσσονται στην επιστρεπτέα προκαταβολή 4. Μπορούν να μπουν όλες οι εταιρείες που κλείνουν και λαμβάνουν κατ' ελάχιστο 2.000 ευρώ. Δεν θα επιστραφεί το 50% της ενίσχυσης.   

10. Παράλληλα, το Υπουργείο επεξεργάζεται νέο σχέδιο παράτασης της πληρωμής επιταγών και αναμένεται έκδοση νέας ΚΥΑ για την οικονομική ενίσχυση των πληττόμενων ΚΑΔ από το δεύτερο lockdown. 

Παρακαλούμε όπως δώσετε προσοχή στο σημείο 9. Επιπλέον, παρακαλούμε όπως έρθετε σε επικοινωνία με τους λογιστές σας για ενημέρωση σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης – άδειας μετακίνησης, καθώς θα πρέπει να τυπώνετε πλέον η βεβαίωση - άδεια μετακίνησης μας από το ΕΡΓΑΝΗ. Για το προσωπικό, μέχρι στιγμής ισχύει το έντυπο της πρώτης φοράς. Σας επισυνάπτουμε σχετικά έγγραφα ως υπόδειγμα.
 
Σας υπενθυμίζουμε την αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας για τη δική σας ασφάλεια και των οικογενειών σας. Θα είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί σας και θα σας ενημερώνουμε για τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ενόψει του δεύτερου lockdown.
 
Καλή δύναμη και καλό χειμώνα.

Διευκρίνιση από το ΥΠΕΝ σχετικά με την συμπλήρωση πεδίου στο Η.Δ.Ε.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  
 
Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια του ερωτήματος της Ο.Ψ.Ε. προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την υποχρεωτική ή μη συμπλήρωση των πεδίων αδειοδότησης και πιστοποίησης στα δελτία του Η.Δ.Ε., το ΥΠΕΝ απέστειλε την επιστολή Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/96478/1663/12-10-2020 και διευκρινίζει τα εξής:  
«Ο σχεδιασμός του Ηλεκτρονικού Συστήματος ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή/και ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 517/2014 και (ΕΚ) 1005/2009 όπου υποβάλλονται τα Ηλεκτρονικά Δελτία Ελέγχου (Η.Δ.Ε.), προβλέπει σαν υποχρεωτικά τα πεδία που αφορούν στον Τεχνικό Ψυκτικό ή την Εταιρεία που διενήργησε τις τεχνικές εργασίες (Όνομα, ΑΦΜ, Αριθμός Άδειας, Αριθμός Παραστατικού, Αριθμός Πιστοποιητικού και Φορέας Πιστοποίησης). Ωστόσο, στην παρούσα φάση που υποβάλλονται τα Η.Δ.Ε. για τη χρήση του 2019, ο έλεγχος για την πληρότητα συμπλήρωσης όλων των πεδίων, γίνεται σε επόμενο της υποβολής στάδιο, κατά το στάδιο επεξεργασίας των δελτίων.  

Με την αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Συστήματος, στις υποβολές του έτους 2020, ο έλεγχος πληρότητας για όλα τα πεδία θα γίνεται κατά την υποβολή και επομένως δεν θα καταχωρούνται πλέον δελτία   συντήρησης χωρίς να είναι συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία.  
 
Σε κάθε περίπτωση η χρησιμοποίηση αδειούχου και πιστοποιημένου τεχνικού ή εταιρείας για τις τεχνικές εργασίες σε ψυκτικές ή κλιματιστικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ελεγχόμενες ουσίες είναι υποχρεωτική. Κατά συνέπεια και για τη χρήση 2019, η μη παροχή των εν λόγω στοιχείων στα Η.Δ.Ε. αποτελεί παράβαση η οποία επισύρει κυρώσεις τόσο για τον ιδιοκτήτη/χειριστή του εξοπλισμού όσο και για τον τεχνικό ή τεχνική εταιρεία.»

Ενημερωτική επιστολή για τη χρήση / διακίνηση / εμπορία/ παροχή υπηρεσιών προϊόντων και συσκευών ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, από αδειούχους και πιστοποιημένους ψυκτικούς.

Προς :    ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Υπόψη: 
Διεύθυνση  Αρμόδιο τμήμα
            
Θέμα:    
Ενημερωτική επιστολή  για τη χρήση / διακίνηση / εμπορία/          
               παροχή υπηρεσιών προϊόντων και συσκευών ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
               που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου,
               από αδειούχους και πιστοποιημένους ψυκτικούς.  


 
Έχοντας υπόψιν,
Το Π.Δ. 1   8/1/2013, περί αδειοδότησης του τεχνικού ψυκτικού.  
Το Π.Δ. 1   8/1/2013 άρθρο 12, Πιστοποιήσεις.
Το  Νόμο 3982/11 άρθρο 12 παρ.2, Κυρώσεις.
Την υπ’ αριθμό ΚΥΑ Η.Π. 18698/658/Ε 103/11-04-12 ΦΕΚ 1232Β, καθορισμός αρμόδιων αρχών μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Ε.Κ. 842/2006 σε αντικατάσταση από τον Ε.Κ. 517/2014.
Τον Ε.Κ. 517/2014, για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.
Τον Ε.Κ. 303/2008, για την πιστοποίηση εταιρειών και προσωπικού.  
Τον Ε.Κ. 2015/2067 -  17/ 11/2015, σε αντικατάσταση του Ε.Κ. 303/2008.
Τον Ε.Κ. 1516/2007, για τις προδιαγραφές ελέγχων διαρροών σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης και κλιματισμού.
Το Π.Δ. 148/2009, περί περιβαλλοντολογικής ευθύνης.
Το νόμο 3818/2010, επίβλεψη και συντονισμό για θέματα περιβάλλοντος.
Το Π.Δ. 2947/2001, ΦΕΚ 228/Α/2001.  
Τον Ε.Κ. 1494/2007, για την θέσπιση και εφαρμογή του Ε.Κ. 517/20014 σε αντικατάσταση του Ε.Κ. 842/2006.  
Τις διατάξεις των άρθρων 8,28,29,30 του ν.1650/1986,  για την προστασία του περιβάλλοντος.  

Από 1-1-2015 σύμφωνα με τον Ε.Κ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης  Απριλίου του 2014 για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, οι τεχνικοί ψυκτικοί προκειμένου να ασκήσουν τεχνικές εργασίες σε ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να είναι αδειούχοι (νόμος 3982/2011) και πιστοποιημένοι σύμφωνα με  τον Ε.Κ. 2015/2067 σε αντικατάσταση του Ε.Κ. 303/2008.

Ο Ε.Κ. 517/2014 άρθρο 11, παρ. 4, προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις που εμπορεύονται φθοριούχα ψυκτικά υγρά, θα πρέπει να τα διαθέτουν σε τεχνικούς ψυκτικούς που κατέχουν την ανωτέρω  πιστοποίηση.  

Επίσης  σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 5, ο μη ερμητικά σφραγισμένος εξοπλισμός που περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (κλιματιστικά)  θα πωλείται  στον τελικό χρήστη μόνον εφόσον   αποδεικνύεται ότι  η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από επιχείρηση που διαθέτει πιστοποίηση διαχείρισης φθοριούχων ψυκτικών αερίων.

Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του κλάδου, μέσα από τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, και μετά από ικανό αριθμό από πιστοποιημένους τεχνικούς ψυκτικούς, η Ο.Ψ.Ε. από τις αρχές του 2016 κινείται με κάθε νόμιμη διαδικασία σε ελέγχους της αγοράς, για την εφαρμογή των Νόμων, των Προεδρικών Διαταγμάτων και των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Διευκρινίσεις σχετικά με το «Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης F-GASES & ODS» - ΗΔΕ, του ΥΠΕΝ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ 18694/12, που είναι η εφαρμοστική για τον ΕΚ 517/2014, ο οποίος αντικατέστησε τον ΕΚ 842/2006, ηΕυρωπαϊκή Επιτροπή σε ότι αφορά την κλιματική αλλαγή και με σκοπό τηνελαχιστοποίηση των διαρροών των φθοριούχων ψυκτικών αερίων στην ατμόσφαιραεπιβάλλει στα κράτη μέλη της, την αυστηρότερη εφαρμογή όλων των διατάξεων που αναφέρονται για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Στην Ελλάδα το θεσμικό μας πλαίσιο, που είναι προσαρμοσμένο στις Ευρωπαϊκές διατάξεις, προβλέπει ένα ετήσιο χειρόγραφο Δελτίου Ελέγχου και Συντήρησης στιςψυκτικές και κλιματιστικές μονάδες, που έχουν πάνω από 5.000 GWP ισοδύναμο CO2.   

Με το δελτίο αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα μπορεί να ελέγχει τους ρύπους στην ατμόσφαιρα από διαρροές και να έχει συνολικά στατιστικά στοιχεία ταοποία είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   

 Ωστόσο, για το λόγο ότι τα χειρόγραφα Δελτία Ελέγχου δημιούργησαν μεγάλο όγκο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και παράλληλα ήταν δύσκολος ο έλεγχος τωνυπόχρεων επιχειρήσεων, αυτό ανάγκασε το Υπουργείο να δημιουργήσει μιαηλεκτρονική βάση δεδομένων «Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης F-GASES & ODS», όπου όλοι οι χρήστες θα είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουνηλεκτρονικά πλέον αυτά τα Δελτία Ελέγχου (Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου«Η.Δ.Ε.»). Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται ευκολότερος και ο έλεγχος από τις Περιφέρειες. 

 Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται είναι η εξής:  

1. Βάση του ΕΚ 2068/2015, θα πρέπει να συμπληρώνεται η «Επισήμανση προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου», ανά μονάδα εξοπλισμού.
2. Είσοδος του χειριστή στη Βάση Δεδομένων (Β.Δ.) και συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.
3. Έλεγχος των στοιχείων, αποδοχή και απόδοση κλειδαρίθμου στον χειριστή από τη Β.Δ.  
4. Είσοδος του χειριστή στη Β.Δ. με τον κλειδάριθμό του, καταχώριση των μονάδων εξοπλισμού που έχει στην ευθύνη του στη συγκεκριμένη γεωγραφική θέση και, απόδοση από τη Β.Δ., μοναδιαίου κωδικού ανά μονάδα
(κλειδάριθμος + αύξων αριθμός μονάδας).
5. Συμπλήρωση από τον χειριστή ενός ΗΔΕ, ανά μονάδα εξοπλισμού  (για μονάδες πάνω από 5.000 GWP
ισοδύναμο CO2).  
Συμπλήρωση αναλυτικών στοιχείων συντήρησης, επισκευών και άλλων συναφών τεχνικών εργασιών στη μονάδα κατά τη διάρκεια του έτους.
6. Μεταφόρτωση του συμπληρωμένου ΗΔΕ στη Β.Δ από 1/1 μέχρι 31/3 κάθε έτους για την υποβολή των στοιχείων του προηγούμενου έτους.
 
Κατ’ εξαίρεση και έπειτα από πολλές παρατάσεις εξαιτίας των ειδικών συνθηκών, η νέα παράταση έχει ως εξής:  
- Απόδοση κλειδάριθμων: έως 30 Νοεμβρίου 2020
- Υποβολή Δελτίων ΗΔΕ για το έτος 2019: έως 23 Δεκεμβρίου 2020

 Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ
https://ods.fgases.ypen.gr/ords/f?p=106:2::::::  για την είσοδο σας στο «Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης F-GASES & ODS». 

Στο site θα βρείτε επίσης πληροφοριακό υλικό και αναλυτικές οδηγίες χρήσης του συστήματος. 

 

Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.

 Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 
Σας ενημερώνουμε ότι, με τον ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α’ 177/15-09-2020) και συγκεκριμένα με το άρθρο 25 (ΜΕΡΟΣ Β’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ) «Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών», η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.1264/1982 (Α’ 79), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία έχει παραταθεί με το άρθρο 28 του ν.4690/2020 (Α’104) έως τις 30.09.2020,) παρατείνεται έως τις 31.12.2020. 
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 70 (ΜΕΡΟΣ Θ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) «Χρήση νέων τεχνολογιών για τη συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων και άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου», κάθε σωματείο ή άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η παρούσα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.   
Σας υπενθυμίζουμε ότι, η σύγκληση και η λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων  των σωματείων μας ρυθμίζονται από το άρθρο 5 του ν.1712/87, όπως ισχύει.   
Επομένως ΔΕΝ μπορούν να διεξαχθούν αρχαιρεσίες με την χρήση  σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών.

Ενημέρωση σχετικά με 3η παράταση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΗΔΕ.

 Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 
 
Σας ενημερώνουμε ότι, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει
λόγω κορωνοϊού, η νέα παράταση για απόκτηση κλειδαρίθμων και υποβολής δελτίων
ΗΔΕ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, έχει ως εξής:

- Απόδοση κλειδαρίθμων, έως 30 Νοεμβρίου 2020
- Υποβολή δελτίων ΗΔΕ του έτους 2019, έως 23 Δεκεμβρίου 2020

Η ανακοίνωση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ. 

https://ods.fgases.ypen.gr/ords/f?p=106:2::::::

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Ενημέρωση σχετικά με αίτημα της ΓΣΕΒΕΕ προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης   για παράταση θητείας των Διοικήσεων των Οργανώσεων για ένα 6μηνο.


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, σε ερώτημα που έθεσε η ΓΣΕΒΕΕ προς το Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης Γενικών Συνελεύσεων, τόσο της ΓΣΕΒΕΕ όσο και των Ομοσπονδιών Μελών της αλλά και των Α’ βάθμιων Ενώσεών τους, η Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας, απέστειλε την ακόλουθη απάντηση:

«Για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης θα υπάρξει μετακίνηση πολλών ατόμων από διαφορετικά σημεία της χώρας γεγονός που μπορεί να επιφέρει κινδύνους για την Δημόσια Υγεία λόγω των διαφορετικών επιδημιολογικών προφίλ κάθε περιοχής» και δεν αποδέχεται το αίτημα.

Στο σχετικό έγγραφο της η παραπάνω Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας επισημαίνει επίσης την μείωση του ορίου των ατόμων που επιτρέπεται να συναθροίζονται.

Κατόπιν τούτου η ΓΣΕΒΕΕ απέστειλε αίτημα προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης με το οποίο ζητά την παράταση της θητείας των Διοικήσεων των Οργανώσεων των εργοδοτών για ένα 6μηνο.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ


Σήμερα 26 Ιουνίου 2020 τιμάται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Παγκόσμια Ημέρα Ψύξης και Κλιματισμού. Η Παγκόσμια Ημέρα Ψύξης είναι ένας διεθνής αγώνας για την προβολή του τομέα της Ψύξης, του Κλιματισμού και Αντλιών Θερμότητας, σε διεθνές επίπεδο. 
Εστιάζει την προσοχή της στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η βιομηχανία και η τεχνολογία της Ψύξης και του Κλιματισμού στην σύγχρονη ζωή και την κοινωνία.
Δίνει έμφαση στην υπέροχη μηχανική και επιστήμη που είναι γύρω μας και που αποτελεί την καρδιά της σύγχρονης ζωής. Μας επιτρέπει να ζούμε, να εργαζόμαστε και να ταξιδεύουμε με άνεση. 
Οι χειρουργοί λειτουργούν σε κλιματιζόμενα χειρουργεία. Τα εμβόλια ψύχονται, συντηρούνται και διανέμονται με ασφάλεια σε εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Οι άνθρωποι  ταξιδεύουν στο διάστημα με πυραύλους ελεγχόμενης θερμοκρασίας Τα τρόφιμα συντηρούνται και παραδίδονται σε συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας όπως ακόμη και σε πολλούς άλλους τομείς η Ψύξη και ο Κλιματισμός συμβάλει στην άνετη και μακροβιότερη διαβίωση του ανθρώπου. 
Για εμάς τους τεχνικούς ψυκτικούς η 26η Ιουνίου είναι ημέρα χαράς και περηφάνιας που τιμάτε η προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ψύξη και ο Κλιματισμός Σώζουν Ζωές.

Ενημέρωση σχετικά με νέα παράταση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΗΔΕ.Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από αίτημα και πρόταση της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος στις 22/5/2020 στο ΥΠΕΝ και με δεδομένο ότι δεν έχει γίνει σωστή ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα για το ΗΔΕ, λόγο κορωνοϊού, εγκρίθηκε η νέα παράταση για απόκτηση κλειδάριθμων και υποβολής δελτίων ΗΔΕ.

Η παράταση έχει ως εξής: 

- Απόδοση κλειδάριθμων, έως 30 Σεπτεμβρίου 2020
- Υποβολή δελτίων ΗΔΕ του έτους 2019, έως 31 Οκτωβρίου 2020

Η ανακοίνωση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.

Διευκρινίσεις σχετικά με την εγκύκλιο του Υπ.Υγείας και τη χρήση των κλιματιστικών μονάδων.


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια επανειλημμένων ερωτημάτων από συναδέλφους σχετικά με τη χρήση των κλιματιστικών μονάδων, σας υπενθυμίζουμε ότι στην εγκύκλιο του  Υπ.Υγείας Δ1(δ)/ΓΠ οικ.26635/23-04-2020 «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και αλλές λοιμώξεις κατά τη χρήση
κλιματιστικών μονάδων.» και συγκεκριμένα στη παράγραφο 2. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ αναφέρεται ότι, «Τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας αποσκοπούν στον περιορισμό της μηχανικής διάδοσης του ιού μέσω των ρευμάτων αέρα που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων. Διευκρινίζεται ότι δεν έχει τεκμηριωθεί ότι οι κλιματιστικές μονάδες αυτές καθεαυτές δεν  λειτουργούν ως εστίες ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού του ιού (για το λόγο αυτό σε ένα σπίτι/γραφείο που οι διαμένοντες ή εργαζόμενοι είναι όλοι υγιείς δεν υφίσταται κίνδυνος μόλυνσης).»

Επιπλέον, για τους επαγγελματικούς χώρους ισχύουν οι συστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, «Οι μονάδες fan coil (FCU) όπου είναι εφικτό, να τίθενται εκτός λειτουργίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό να τίθενται σε συνεχή λειτουργία 24/7 (για λόγους αποφυγής της επαναιώρησης των ιών σε περίπτωση διακοπής και επαναλειτουργίας των μονάδων)» και «οι μονάδες οικιακού τύπου (split units) όπου είναι εφικτό, να τίθενται ομοίως εκτός λειτουργίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό να τίθενται σε συνεχή λειτουργία 24/7 με παράλληλη λειτουργία φυσικού αερισμού»

Δεδομένου ότι η εγκύκλιος δεν διευκρινίζει τι είναι εφικτό και τι δεν  είναι, δεν αποκλείει έτσι τη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων ούτε αναφέρεται σε οδηγία για απενεργοποίηση των κλιματιστικών μονάδων.  Η Ο.Ψ.Ε. ωστόσο συστήνει να γίνετε ανανέωση αέρα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. ανεμιστήρες τζαμιού).

Ενημέρωση σχετικά με αίτημα της Ο.Ψ.Ε. για νέα παράταση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΗΔΕ.


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με δεδομένο ότι δεν έχει γίνει σωστή ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα σχετικά με το Η.Δ.Ε. λόγο κορωνοϊού, η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος με επιστολή της με αρ.πρωτ. 1311/22-5-2020 κατέθεσε αίτημα στο ΥΠΕΝ για νέα παράταση του Η.Δ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. – APPLIA Hellas – Ο.Ψ.Ε.


Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις επαφές που είχε η Ο.Ψ.Ε. με τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και την APPLIA Hellas συμφωνήθηκε από κοινού να αποσταλεί Δελτίο Τύπου με τις θέσεις και των τριών, για τη λειτουργία των κλιματιστικών μηχανημάτων οικιακού τύπου και ΚΚΜ. Το κείμενο αποτελεί την τελική μας ενημέρωση που είναι και οδηγός και η θέση της Ο.Ψ.Ε. για την καλοκαιρινή περίοδο.

Ακολουθώντας τις οδηγίες που σας είχαμε αποστείλει και μαζί με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ευχόμαστε να έχουμε πάνω απ’ όλα υγεία, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όλοι στις νέες προκλήσεις που φέρνει η φετινή καλοκαιρινή σεζόν.

Η Ο.Ψ.Ε. θα εξακολουθεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις και για όποια νέα εξέλιξη, θα ενημερώνεστε άμεσα.
Σας παραθέτουμε το κοινό Δελτίο Τύπου της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. – APPLIA Hellas – Ο.Ψ.Ε.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,


Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Σας ενημερώνουμε ότι με την  ΠΝΠ ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020   και  συγκεκριμένα με το άρθρο 12 «Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών», παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ.1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α’ 79), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 10ης  Ιουνίου 2020».

H σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Ενημέρωση Ο.Ψ.Ε. σχετικά με ALPHA RADIO


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος σας ενημερώνει ότι, μετά από την δημόσια συγγνώμη του δημοσιογράφου κ.Μάνεση Νίκου στην πρωινή εκπομπή του ALPHA RADIO για δηλώσεις που είχε κάνει σε προηγούμενη εκπομπή του, οι οποίες ήταν, προσβλητικές για τους τεχνικούς ψυκτικούς και τον κλάδο μας, η Ο.Ψ.Ε. αποφάσισε να μην καταθέσει εις βάρος του αγωγή στον ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο.
Συνάδελφοι, η Ο.Ψ.Ε. ακούραστα και αταλάντευτα αγωνίζεται και θα αγωνίζεται για τους στόχους και τα δίκαια όλων των τεχνικών ψυκτικών της χώρας και δε θα επιτρέψει σε κανέναν να προσβάλει και να υπονομεύσει τον κλάδο μας

Απάντηση της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος.


Προς: ALPHA RADIO – ALPHA TV
Υπόψιν:      κου.Μάνεση Νίκου
Θέμα: Απάντηση της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος. 


Κύριε Μάνεση,
Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος, και όχι εταιρεία όπως εσείς αναφέρατε στη ραδιοφωνική σας εκπομπή στις 8/5/2020, επικοινώνησε με τον τηλεοπτικό σταθμό που εργάζεστε, όπως και με εσάς προσωπικά μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό να ενημερώσει τους τηλεθεατές σας σχετικά με τη διασπορά του κορωνοϊού (COVID-19), μέσω του αέρα από τη χρήση των  κλιματιστικών, των ανεμιστήρων, των ψυγείων ανοιχτού τύπου και ψυκτικών θαλάμων των σούπερ – μάρκετ, καθώς υπάρχει  μεγάλη παραπληροφόρηση (από άγνοια;) από πολλούς συναδέλφους σας. Είναι πολύ λυπηρό να μιλάτε στη ραδιοφωνική σας εκπομπή και να απαντάτε στο επίσημο πανελλαδικό συνδικαλιστικό όργανο των τεχνικών ψυκτικών, για κονόμες των συντηρητών κλιματιστικών μηχανημάτων και επαγγελματιών του χώρου Ψύξης και Κλιματισμού. Των τεχνικών που συχνά έρχονται σε επαφή και αναπνέουν από τα ασυντήρητα και επικίνδυνα κατάλοιπα των φίλτρων είτε του οικιακού είτε του επαγγελματικού κλιματισμού.

Εσείς μιλήσατε για κονόμες, κάτι το οποίο δεν αποδεικνύεται από την επιστολή μας.  Ούτε να διαφημιστούμε θέλουμε ούτε να εκμεταλλευτούμε, αλλά να ενημερώσουμε.

Εσείς μιλήσατε για “ΚΟΡΩΝΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ”. Οφείλετε να είστε πιο ευγενικοί και  δημοσιογραφικά καλύτερα ενημερωμένοι και να μην προσβάλετε 10.000 τεχνικούς  ψυκτικούς που έχουν εξαγριωθεί με την τοποθέτησή σας. Είστε εσείς μηχανολόγος, είστε ψυκτικός; Πως κάνετε λοιπόν λόγο και σχολιάζετε για τη συντήρηση, πως μιλάτε για απλό πλύσιμο των φίλτρων όταν υπάρχουν απόλυτα φίλτρα για συγκεκριμένες εφαρμογές.        
Πως μιλάτε για τη λειτουργία ανανέωσης του αέρα και όπως αναφέρατε χαρακτηριστικά «πατώντας μόνο ένα κουμπί», όταν αυτό δεν υπάρχει σε κλιματιστικά οικιακού τύπου, άρα είναι  παραπληροφόρηση,  και ισχύει  μόνο  σε  ελάχιστες κεντρικές κλιματιστικές μονάδες;

Θεωρίες συνωμοσίας κ.Μάνεση δεν δημιουργούν οι ψυκτικοί. Προσβάλλατε τους  ψυκτικούς με την τοποθέτηση σας και εσείς και η συνεργάτης της εκπομπής σας. Προσβάλλετε επαγγελματίες που δεν έχουν σκοπό  την κονόμα  αφού η συντήρηση έχει χαμηλό έτσι και αλλιώς κόστος. Επίσης  αναφερθήκατε στη δημοσίευση της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ»  η οποία έχει συνταχθεί από καθηγήτρια πανεπιστημίου χωρίς όμως να πείτε τι ακριβώς προτείνει, μήπως είναι κι αυτό συνωμοσία των ψυκτικών ή συνομωσία της δημοσιογραφίας σας;

Κακώς παροτρύνετε για μη συντήρηση των επαγγελματικών ψυγείων και των κλιματιστικών μονάδων. Η συντήρηση παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή καθαρού αέρα στο χώρο που λειτουργεί με ενεργειακά ωφέλη και διάρκεια ζωής των μηχανημάτων.

Είμαστε υποχρεωμένοι για την αποκατάσταση της αλήθειας και υπερασπίζοντας τον  κλάδο μας, αλλά και τους πολίτες, να ενημερώσουμε τον Τύπο και τα Μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι  αδιανόητο χρησιμοποιώντας τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα να διασύρετε με τέτοιες απαξιωτικές και δυσφημιστικές τοποθετήσεις τον κλάδο μας εν μέσω πανδημίας. Το εύλογο ενδιαφέρον μας να ενημερωθεί ο κόσμος με επιστημονικά κριτήρια για το θέμα της διασποράς, με την τοποθέτηση σας, το μετατρέψατε με δηλώσεις που τις χαρακτηρίζει άκρατος λαϊκισμός σε παραπληροφόρηση και συμβουλές επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία. Από πότε γίνατε ψυκτικός κ.Μάνεση και μιλάτε για «κουμπάκια ανακύκλωσης» και ζωγραφιά σε κοντρόλ που μπορεί γιαγιά με εγγονό να κάνει συντήρηση σε κλιματιστικά; Δεν πρέπει να χαίρεστε με αυτά που λέτε δημόσια αλλά να ντρέπεστε.
Όταν διακεκριμένοι επιστήμονες αναφέρονται σε κινδύνους για τη διασπορά ιού από κλιματιστικά δεν γίνατε εσείς κ.Μάνεση ειδικός, ώστε να παρακινείτε τον κόσμο που σας ακούει σε επικίνδυνες και αστείες πρακτικές που μπορεί να καταστούν επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΜΕΣΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΑ ΕΠΙΛΗΦΘΟΥΝ. ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ  ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΝΑ ΚΙΝΕΙΣΘΕ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗΣ ΕΝΗΝΕΡΩΣΗΣ.

Ενημερωτική επιστολή


Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος είναι σε συνεχή επαφή με τα Υπουργεία και τους αρμόδιους φορείς και θα συντάξει το κείμενο με τις τελικές οδηγίες και θέσεις της Ο.Ψ.Ε. προς τα τέλη αυτής της εβδομάδος, σχετικά με τη δραστηριότητα των ψυκτικών ενόψει καλοκαιριού, για τις συντηρήσεις, επισκευές και εγκαταστάσεις των κλιματιστικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων. 

Ενημέρωση σχετικά με τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων.


Αγαπητοί Συνάδελφοι, καλό μήνα.

Σας ενημερώνουμε ότι το συνολικό σχέδιο σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό και επαναλειτουργίας των επιχειρήσεών μας και λοιπών Δομών του Κράτους, μαζί με τα Πρόστιμα που θα ισχύσουν έχει ως εξής:Ενημέρωση


Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος σε επαφές που είχε με τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης κο.Φρυσαλάκη Γεώργιο και στα πλαίσια πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μέσω των κλιματιστικών, κατέθεσε τις εξής προτάσεις:

1. Υποχρεωτική συντήρηση σε όλες τις κλιματιστικές μονάδες σε όλα τα καταστήματα που θα ανοίξουν μετά την άρση των μέτρων.
2. Η συντήρηση να γίνεται από αδειούχους και πιστοποιημένους τεχνικούς ψυκτικούς.
3. Να υπάρχει χρήση πιστοποιημένων απολυμαντικών υγρών.
4. Η συντήρηση να γίνετε έπειτα από υποχρεωτική παύση λειτουργίας τριών τεσσάρων ημερών,
των προς συντήρηση κλιματιστικών.
5. Υποχρεωτική αλλαγή βοηθητικών φίλτρων ενεργού άνθρακα.
6. Όλα αυτά θα αποδεικνύονται από τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και δελτία εγγύησης καλής εκτέλεσης εργασιών που θα λειτουργούν ως αποδεικτικά στοιχεία για την επαναλειτουργία των καταστημάτων.

Επιπλέον κατατέθηκε πρόταση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για κατάργηση και εάν αυτό δεν είναι εφικτό, μείωση του ΜΕΑΔΕ, λόγο της οικονομικής κρίσης που δημιούργησαν τα μνημόνια και η επιδημία του κορωνοϊού που πλήττει οικονομικά βαριά το επάγγελμα μας.

Δήλωση της ASHRAE σχετικά με την αερομεταφερόμενη μετάδοση του SARS-CoV2/COVID-19


Η μετάδοση του SARS-CoV-2 μέσω του αέρα είναι αρκετά πιθανή με αποτέλεσμα να πρέπει να ελεγχθεί η αερομεταφερόμενη έκθεση στον ιό. Με αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου της λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, μπορεί να μειωθεί η αερομεταφερόμενη έκθεση.
Δήλωση της ASHRAE σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης εξαερισμού και κλιματισμού για τη μείωση της μετάδοσης του SARS-CoV-2/ COVID-19
Ο εξαερισμός και το φιλτράρισμα που παρέχουν τα συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού μπορούν να μειώσουν την συγκέντρωση στον αέρα του αερομεταφερόμενου SARS-CoV-2  μειώνοντας έτσι την πιθανότητα μετάδοσής του μέσω του αέρα.
Οι μη κλιματιζόμενοι χώροι μπορεί να προκαλέσουν θερμικό στρες το οποίο μπορεί να είναι απειλητικό για τη ζωή και επιπλέον ενδέχεται να χαμηλώσουν την αντίσταση στη μόλυνση. Γενικά, η απενεργοποίηση των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού δεν συνίσταται σαν μέτρο μείωσης της μετάδοσης του ιού.
Τα φίλτρα των συστημάτων HVAC, μαζί με άλλες στρατηγικές, συμβάλλουν στη μείωση της μετάδοσης του ιού απομακρύνοντας αέριους ρύπους που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην υγεία.

Ενημερωτική Επιστολή για την 1 η Μάη 2020.


Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Η 1η Μάη εξακολουθεί να ισχύει ότι παραμένει επίσημη αργία (απεργία), δηλαδή  όλες οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα παραμένουν κλειστά, εκτός των επιχειρήσεων και καταστημάτων που παραμένουν ανοικτά (νόμιμα) τις Κυριακές και αργίες.

2. Σύμφωνα με τη δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου οι εορτασμοί της εργατικής πρωτομαγιάς μεταφέρονται το Σάββατο 9 Μαΐου, δηλαδή μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων.

Έγγραφο της REHVA, οδηγός για τον COVID-19, 3 Απριλίου 2020 (θα ακολουθούν updates)

Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξει ς κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σχετ:
1. Η Δ1(δ)/ ΓΠ οικ.19957/20-03-2020 «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων στις Μονάδες Υγείας (ΑΔΑ: 9ΙΥΧ465ΦΥΟ-9ΗΣ)
2. Πληροφορίες του ECDC σχετικά με τον τρόπο διάδοσης του ιού SARS-CoV-2 (Ιστοσελίδα:
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers)
3. Το τεχνικό κείμενο «How to operate and use building services in order to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) virus (SARS-CoV-2) in workplaces, April 03 2020» της REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations)
4. Εσωτερική επικοινωνία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπ. Υγείας


Σε συνέχεια της (1) σχετ. εγκυκλίου με αφορμή την εξάπλωση του ιού SARS CoV-2 στη χώρα μας και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 2, 3 και 4 σχετικά, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Επιστολή της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος.Κύριοι, 

Σε συνέχεια του υπ.αριθμ. 1250/19-3-2020 και υπ.αριθμ. 1259/27-3-2020 κατάθεση ερωτήματος της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος σχετικά με την διασπορά του κορωνοϊού και εάν αυτός είναι αερογενής, σας υπενθυμίζουμε ότι αναμένουμε ακόμα μια υπεύθυνη και επιστημονική πληροφόρηση.

Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορά μόνο τους 10.000 τεχνικούς ψυκτικούς, αλλά το σύνολο των πολιτών πανελλαδικά.
Με γνώμονα ότι δεν μπορεί να δοθεί εύκολα απάντηση σχετικά με το πως και εάν ο κορωνοϊός μεταφέρεται μέσα από την χρήση των κλιματιστικών μονάδων, είμαστε διαθέσιμοι για οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος και της επιστημονικής κοινότητας, για να εξεταστεί το θέμα εμπεριστατωμένα και να καταλήξουμε σε μια συνολική τοποθέτηση και ανακοίνωση.

Κοινοποίηση:
- Υπουργό Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα
- Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη
- Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι. Βρούτση
- Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης κρίσεων, κ. Γ.Χαρδαλιά
- Πρόεδρο Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
- Κλαδικές και Τοπικές Ομοσπονδίες
- Σωματεία Μέλη Ο.Ψ.Ε.

EYXEΣΕπιστολή της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος.
Προς:  Υπουργό Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα
   Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη
   Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι. Βρούτση
   Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης κρίσεων, κ. Γ.Χαρδαλιά


Διευκρινίσεις για την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800€.


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 Με αφορμή τα ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800€,  σας κοινοποιούμε την ανάρτηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων  Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), όπου διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Στην νέα πλατφόρμα - αυτή τη φορά στην ΑΑΔΕ - θα υποβάλλει τις αιτήσεις η κατηγορία των αυτοαπασχολουμένων, επιχειρήσεων, που απασχολούν έως 5 άτομα και λειτουργούν είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως νομικό πρόσωπο (εκτός ΑΕ), προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, το επίδομα συνολικού ποσού ύψους 800€.

2. Από την υποβολή στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, εξαιρούνται οι επιστήμονες οι οποίοι για το μήνα Απρίλιο δικαιούνται το voucher των 600€, το οποίο θα λάβουν εφόσον λάβουν μέρος στα επιδοτούμενα σεμινάρια τηλε-εκπαίδευσης. (Δηλαδή οι εν λόγω δικαιούχοι δεν θα μπαίνουν στην πλατφόρμα αυτή).

3. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διευκρινήσεις στο ΔΤ του Υπ. Οικονομικών στις 31.03.2020:

«Η Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800€ για 45 ημέρες (που θα καταβληθεί εντός Απριλίου), για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα (προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει τους
τελευταίους έξι μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ). Σε περίπτωση εταιρίας, καταβάλλεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου. Για τους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες
προβλέπεται πρόγραμμα τηλε-κατάρτισης, διάρκειας 30 ημερών, με αμοιβή 600€ (που θα καταβληθεί εντός Απριλίου)».

4. Η καταβολή των 800€ θα γίνει μέσα στον Απρίλιο, πιθανότατα μετά το Πάσχα.

5. Διευκρίνιση: η αποζημίωση με το voucher των 600€, είναι ανεξάρτητη από την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Συνεπώς, την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800€ λαμβάνουν οι παραπάνω αυτοαπασχολούμενοι, επιχειρήσεις, που απασχολούν έως 5 άτομα και λειτουργούν είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως νομικό πρόσωπο (εκτός ΑΕ) και δεν το λαμβάνουν οι επιστήμονες (ελεύθεροι επαγγελματίες) όταν λειτουργούν ως ατομική επιχείρηση.

Σημείωση: Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι εχθές Τρίτη 7/4/2020, δεν είχε ανοίξει η πλατφόρμα του ΑΑΔΕ.

Ενημερωτική Επιστολή.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα και καλή δύναμη στην παγκόσμια αυτή προσπάθεια, μένοντας σπίτι και προφυλάσσοντας τους εαυτούς μας και τους συμπολίτες μας.
Σας υπενθυμίζουμε τις επιστολές που έστειλε η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος προς το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ στις 18/3/2020, όπου καταθέσαμε το ερώτημα σχετικά με το εάν η μεταφορά του κορωνοϊού είναι αερογενής.
Σας ενημερώνουμε ότι, στην καθιερωμένη ομιλία του κου Σωτήρη Τσιόδρα στις 4/4/2020 και σε ερώτημα εάν τα κλιματιστικά μεταφέρουν τον κορωνοϊό, ο κος Τσιόδρας απάντησε ότι υπάρχουν ακόμα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς του κορωνοϊού, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει σε χώρους που υπάρχει υποψία κρούσματος ή διασποράς, να γίνετε καλύτερα εξαερισμός του χώρου και όχι λειτουργία κλιματισμού.
Το ερώτημα σχετικά με τη λειτουργία των κλιματιστικών συνεχίζει να ισχύει όπως και το τι  προβλέπεται για τους χώρους των σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, καθώς υπάρχει επικινδυνότητα ακόμα και στα ανοιχτού τύπου ψυγεία, τύπου self service,
λόγο επισκεψιμότητας, όπου οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας είναι ιδανικές για τον κορωνοϊό.
Μέσα από τις συνεχείς ανακοινώσεις της Κυβέρνησης, ευελπιστούμε ότι σταδιακά θα απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα και ευχόμαστε να περάσει γρήγορα όλο αυτό για το καλό όλων και την επαναφορά μας στην καθημερινότητα.

Ενημέρωση Ο.Ψ.Ε.


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΚΑΔ 9522 και οι εξαψήφιοι και οκταψήφιοι κάτω από αυτόν αριθμοί, έχουν εγκριθεί και έχουν συμπεριληφθεί στη πρώτη δέσμη που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση.
Αυτό επιτεύχθηκε μετά από συντονισμένες και επίμονες προσπάθειες της Ο.Ψ.Ε. και σας υπενθυμίζουμε ότι είμασταν το μοναδικό τεχνικό επάγγελμα με ΚΑΔ που  εντάχθηκε στα ευεργετικά μέτρα.
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι έχει ενταχθεί ο ΚΑΔ 3312 στη δεύτερη δέσμη  ΚΑΔ που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, έπειτα από νέα πρόταση της Ο.Ψ.Ε. προς το  Υπουργείο Οικονομικών.
Οι ΚΑΔ που έχουν ανακοινωθεί από το κράτος, μπορούν να κάνουν αναστολή της πρόσληψής τους ή σύμβασης εργασίας και οι υπάλληλοι να επωφεληθούν από το ειδικό επίδομα των 800€, για  διάστημα κάλυψης από 15 Μαρτίου 2020 έως 30 Απριλίου  2020.

Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις κατά πάσα πιθανότητα θα καλυφθούν από το  κράτος.

Παράλληλα, όσοι έχουν δευτερεύον ΚΑΔ που δεν συμπεριλαμβάνεται, μπορούν να συμπεριληφθούν στα ευεργετικά μέτρα, εφόσον αποδειχθεί ότι έχουν μεγαλύτερα έσοδα από τον κύριο ΚΑΔ. 

Τέλος, η Ο.Ψ.Ε. έχει ετοιμάσει νέα λίστα με προτεινόμενους ΚΑΔ συναδέλφων, η  οποία θα προωθηθεί την Δευτέρα 30/3/2020, προς το Υπουργείο Οικονομικών, για την ένταξη τους στην επόμενη δέσμη

Άνοιγμα πλατφόρμας για την έκτακτη ενίσχυση των 800€.


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σήμερα 24/3/2020 αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών υπεύθυνων δηλώσεων από τους εργοδότες στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, για την έκτακτη ενίσχυση των 800€ αλλά και τα υπόλοιπα ευεργετικά ωφελήματα.
Τα παραπάνω αφορούν τους ΚΑΔ που έχουν ανακοινωθεί έως σήμερα.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις των εργοδοτών θα υποβάλλονται έως την επόμενη Τρίτη 31/3/2020 στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
Η υπεύθυνη δήλωση θα αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, σήμερα μέχρι τις 24:00μμ.

Προστασία από τον κορωνοϊό.


Προστατεύουμε τους εαυτούς μας και αυτούς που αγαπάμε.

Σας υπενθυμίζουμε τις οδηγίες που πρέπει να λαμβάνουμε για την προστασία από τον κορωνοϊό.

1. Περιορισμός στις μετακινήσεις.
2. Αναστολή εργασιών συντήρησης κλιματισμού και ψυκτικών εγκαταστάσεων για 30 ημέρες, μέχρι νεωτέρας.
3. Προγραμματισμός των επισκευών σε επαγγελματικούς χώρους/καταστήματα, σε ωράριο μη λειτουργίας.
4. Όπου είναι εφικτό, να δίδονται οδηγίες αποκατάστασης βλάβης ή μεταφορά προϊόντων σε άλλο ψυγείο.
5. Σε περίπτωση εξαιρετικής ανάγκης, χρησιμοποιείτε φόρμα μιας χρήσης, γάντια, ειδική μάσκα και γυαλιά προστασίας.
6. Τηρούμε όλους τους γενικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής.
(Τακτικό πλύσιμο χεριών, γάντια, μάσκα, προστατευτικά γυαλιά, κλπ).

Ανοίξτε το σύνδεσμο.
https://www.facebook.com/100039532539558/videos/208015067192910/

Προώθηση νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), των τεχνικών ψυκτικών, προς το Υπουργείο Οικονομικών.


Αγαπητοί,

Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος σε συνεννόηση με τα Σωματεία μέλη της, έχει συγκεντρώσει συμπληρωματικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που εντάσσονται στις αρμοδιότητες τεχνικής κάλυψης των τεχνικών της ψύξης.

Αποστολή Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ).


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της λίστας με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία μέχρι 31/3/2020, σας ενημερώνουμε:

- Όσοι τεχνικοί ψυκτικοί, με παροχή υπηρεσιών στην ψύξη και τον κλιματισμό, δεν βλέπουν στη λίστα που έχει ανακοινωθεί από το Υπ.Οικονομικών τον δικό τους ΚΑΔ, που έχουν δηλώσει στο taxisnet, παρακαλούμε όπως τους αποστείλετε στο email της Ο.Ψ.Ε., το αργότερο έως αύριο 23/3/2020 έως 9:30 π.μ.

Η Ο.Ψ.Ε. θα κάνει πρόταση με τους νέους ΚΑΔ στο Υπουργείο Οικονομικών, για να ενταχθούν στα ευεργετικά μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση. 

Ενημέρωση σχετικά με νέα Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος κατέθεσε ερώτημα στον ΕΟΔΥ σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης του κορωνοϊού, σε σχέση με τη χρήση των κλιματιστικών, με αριθμ.πρωτ 1250/19-3-2020.
Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με αρ.πρωτ.:Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 19957/20-3-2020, και ΑΔΑ: 9ΙΥΧ465ΦΥΟ-9ΗΣ με θέμα «λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων στις Μονάδες Υγείας.»

Σας επισυνάπτουμε την εγκύκλιο, που αναρτήθηκε στις 20/3/2020 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Ενημέρωση σχετικά με ΚΑΔ και το ευεργετικό βοήθημα των 800€.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά τις επαφές που είχε η Ο.Ψ.Ε. με το Υπουργείο Οικονομικών και τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., όσοι τεχνικοί ψυκτικοί έχουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με 9522 με τους εξαψήφιους και οκταψήφιους υποκωδικούς δραστηριότητας, θεωρούνται επιλέξιμοι να λάβουν τα ευεργετικά βοηθήματα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Για την διαδικασία απόκτησης του ευεργετικού βοηθήματος των 800€, θα  ενημερωθείτε άμεσα από την Ομοσπονδία μας.

Τέλος, το Υπουργείο διευκρινίζει πως η σχετική λίστα είναι δυναμική και θα μεταβάλλεται με τις ανάλογες Υπουργικές Αποφάσεις, κατά την εξέλιξη της κρίσης.

Σημείωση: Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα από το Υπουργείο εάν πρόκειται μόνο για τον                 κύριο ΚΑΔ.

Αίτημα Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος


      Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος, σας ενημερώνει ότι με την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) και μετά την αναστολή λειτουργίας αρκετών καταστημάτων ιδιαίτερα της μαζικής εστίασης, των ξενοδοχείων και άλλου υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστημάτων, έχει ως αποτέλεσμα την κάθετη πτώση των εργασιών στο επάγγελμα των ψυκτικών, με συνέπεια ο κλάδος να πλήττεται σε μεγάλο βαθμό οικονομικά.

     Η Ο.Ψ.Ε. καταθέτει αίτημα στο Υπουργείο σας να διευρυνθεί η δέσμη μέτρων και να ενταχθεί ο κλάδος των ψυκτικών στα προβλεπόμενα μέτρα υποστήριξης του επιδόματος «Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού» ύψους 800 € για διάστημα κάλυψης από 15 Μαρτίου 2020 έως 30 Απριλίου 2020.

     Παράλληλα, ζητάμε την ένταξή μας στις ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση, με στόχο την επιβίωση των επαγγελματιών του κλάδου μας και την διατήρηση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. 

Ενημέρωση σχετικά με νέα παράταση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΗΔΕ


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από αίτημα και πρόταση της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος στις 6/3/2020 στο ΥΠΕΝ και με δεδομένο ότι δεν έχει γίνει σωστή ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα για το ΗΔΕ, λόγο κορωνοϊού, εγκρίθηκε η νέα παράταση για απόκτηση κλειδάριθμων και υποβολής δελτίων ΗΔΕ.

Η παράταση έχει ως εξής: 

- Απόκτηση κλειδάριθμων, έως 30 Ιουνίου 2020
- Υποβολή δελτίων ΗΔΕ του έτους 2019, έως 31 Ιουλίου 2020

Η ανακοίνωση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ στις 18/3/2020.

Σημείωση: Με ενημέρωση από την Γεν.Γραμματεία του ΥΠΕΝ στην Ο.Ψ.Ε., η ιστοσελίδα
του ΥΠΕΝ δεν λειτουργεί προσωρινά.

Ανακοίνωση για μη αναστολή Παροχής Υπηρεσιών


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι βάση της Απόφασης υπ.αριθμ.Δ1α/ΓΠ οικ. 19024, με αρ.φύλλου 915/17-3-2020, για την επιβολή μέτρων της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων προς περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού, δεν προβλέπεται η αναστολή στην παροχή υπηρεσιών.

Με αναφορά στην προηγούμενη ανακοίνωση της Ο.Ψ.Ε. με αρ.πρωτ. 1243, ακολουθείτε τις οδηγίες πρόληψης και διασποράς από τον Κορωνοϊό.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε με νέα ανακοίνωση.

Ανακοίνωση για αναστολή λειτουργίας όλων των εμπορικών καταστημάτων.


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για την απόφαση αναστολής λειτουργίας όλων των εμπορικών καταστημάτων από την Τετάρτη 18/3/2020 στα πλαίσια πρόληψης της διασποράς του Κορωνοϊού, που ανακοινώθηκε από την αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο, Αριστοτελία Πελώνη.

Η εγκύκλιος του Υπουργείο Εργασίας για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών.


Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπ. Εργασίας με την οποία εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών: 
α) για την αναστολή διοικητικών υποχρεώσεων σχετικά με το ωράριο εργασίας των
εργαζομένων, 
β) για τη δυνατότητα του εργοδότη να θέτει μονομερώς τους εργαζόμενους σε σύστημα εξ αποστάσεως εργασία,  
γ) για τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε γονείς εργαζόμενους, των οποίων τα παιδιά είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης και σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής ανεξαρτήτως του ορίου ηλικίας τους ή είναι άτομα με αναπηρία και είναι ωφελούμενα σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, 
δ) για την απομάκρυνση εργαζομένων από τους χώρους εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

Αναλυτικά: 

Ανακοίνωση Ο.Ψ.Ε. για μέτρα προστασίας και περιορισμό της διασποράς από τον Κορωνοϊό.Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θεωρώντας υποχρέωση την τήρηση μέτρων περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού και της προστασίας των πολιτών και των μελών μας, η Ο.Ψ.Ε. προτείνει την εφαρμογή των παρακάτω μέτρων:   


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ή ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

      Σε συνέχεια των τελευταίων εξελίξεων εξάπλωσης του κορωνοϊού και από θέση υπευθυνότητας απέναντι στην Υγεία των πολιτών και των εργαζομένων του κλάδου μας, η Ο.Ψ.Ε. έχει θέσει ερώτημα προς τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. για ενημέρωση από υπεύθυνο φορέα, σχετικά με την προσωρινή αναστολή εργασιών ή μη στα πλαίσια μείωσης της διασποράς και πρόληψης από τον κορωνοϊο.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Ενημερωτική επιστολή σχετικά με νέο αίτημα παράτασης του Η.Δ.Ε.


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

      Σας ενημερώνουμε ότι λόγο της έξαρσης και των επιπτώσεων του κορονοϊού  πανελλαδικά και με συνέπεια την ακύρωση προγραμματισμένων ημερίδων ενημέρωσης σε Περιφέρειες της Ελλάδος, η Ο.Ψ.Ε. κατέθεσε αίτημα στο ΥΠΕΝ για περαιτέρω παράταση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, για την απόδοση κλειδαρίθμων και καταχώρηση των μονάδων εξοπλισμού και την υποβολή των σχετικών δελτίων Η.Δ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Η.Δ.Ε.     Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος υπενθυμίζει σε όλους τους ιδιοκτήτες ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων την υποχρέωση καταγραφής και υποβολής στοιχείων τεχνικών εργασιών, επί του ανωτέρω εξοπλισμού που λειτουργεί με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (EK 517/2014) ή ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (EK 1005/2009), στη νέα ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ODS & FGASES, του ΥΠΕΝ. 

     Για την μη υποβολή ή την καθυστέρηση υποβολής στοιχείων στη βάση δεδομένων για τις ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις συνεχίζουν να ισχύουν οι κυρώσεις του άρθρου (9) των ΚΥΑ 18694/2012 και 37411/2007. 

     Καταλυτική ημερομηνία για την απόδοση κλειδάριθμων και καταχώρηση των μονάδων εξοπλισμού, για τη χρήση του έτους 2019, είναι η Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 και για την υποβολή των σχετικών δελτίων Η.Δ.Ε., δίδεται παράταση έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.   Αναλυτική περιγραφή του νέας πλατφόρμας μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της εφαρμογής του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ)  (https://ods.fgases.ypen.gr/services) από όπου μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το Η.Δ.Ε. και το τεύχος των οδηγιών.  

     Οι τεχνικοί ψυκτικοί βρίσκονται στη διάθεση των υπόχρεων, για περαιτέρω διευκρινίσεις και υποστήριξη.

Διαγωνισμός ΧΑΛΚΟΡ: «Ο Εγκαταστάτης της χρονιάς, για εγκαταστάσεις Θέρμανσης, Ύδρευσης & Κλιματισμού»


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

     Σας ενημερώνουμε για τον μεγάλο πανελλήνιο διαδικτυακό διαγωνισμό με τίτλο «Εγκαταστάτης της Χρονιάς», που διοργανώνει η ΧΑΛΚΟΡ, τομέας σωλήνων χαλκού της EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ A.E.
Ο διαγωνισμός βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.egatastatisxronias.gr , όπου οι εγκαταστάτες μπορούν να καταθέσουν το έργο της εγκατάστασης που πραγματοποίησαν.
Οι διαγωνιζόμενοι διεκδικούν μεγάλα δώρα.

     Η Κριτική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τα έργα αποτελείται από:
Εκπρόσωπο Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού Ε.Ι.Α.Χ., Εκπρόσωπο Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδος Ο.Β.Υ.Ε., Εκπρόσωπο Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος Ο.Ψ.Ε., Εκπρόσωπο Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε., Εκπρόσωπο Ποιοτικού Ελέγχου ΧΑΛΚΟΡ.

     Οι εγκαταστάτες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος και να καταθέσουν το έργο τους έως και τις 26/02/2021 .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

          Μετά από τη συνάντηση που είχε η Ο.Ψ.Ε. με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στα γραφεία της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. στις 27/2/2020 και όπου συμμετείχαν από την Ο.Ψ.Ε. ο Πρόεδρος κος Πουλιάνος Παναγιώτης και ο Γεν.Γραμματέας κος Κοντούσιας Δημήτριος, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η Διευθύνουσα κα. Λυτρίβη Ιωάννα και το μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κος Παπαργύρης Ιωάννης και από την Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ο Πρόεδρος κος Καββαθάς Γεώργιος, επιβεβαιώθηκε από την πλευρά του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το ψήφισμα της νομοθετικής ρύθμισης για τις πιστοποιήσεις και αναμένεται η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ έως τέλος Μαρτίου 2020.  

          Θεωρούμε ότι τα αιτήματα για την έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν τον ΕΚ 2067/2015, θα ικανοποιηθούν πλήρως.


13-02-2020 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος, στα πλαίσια της έκθεσης Climatherm Energy 2020, σας προσκαλεί σε Ημερίδα που θα γίνει στις 22/02/2020, ημέρα Σάββατο, Αίθουσα C2 και ώρα 17:00μ.μ. έως 19:00μ.μ.

Με τα εξής θέματα:
1. Χαιρετισμός του Προέδρου της Ο.Ψ.Ε. – κου.Πουλιάνου Παναγιώτη 
 
2. Νέοι αντικαταστάτες των φθοριούχων ψυκτικών αερίων.
Ομιλήτρια: Κόντε Φλώρα (Εισαγωγέας φθοριούχων ψυκτικών αερίων)

3. Κλιματική αλλαγή και ο ρόλος του Ψυκτικού.
Ομιλητής: Δαλαβούρας Δημήτριος (Μηχανολόγος Π.Ε.)

4. Παρουσίαση του Ηλεκτρονικού Δελτίου Ελέγχου (Η.Δ.Ε.)
Ομιλητής: Μαργαρίτης Ευστάθιος (Εκπρόσωπος ΥΠΕΝ, Διαχειριστής πλατφόρμας Η.Δ.Ε.)

5. Ερωτήσεις.

13-02-2020 | Παράταση για την απόκτηση κλειδαρίθμων, καταχώριση μονάδων εξοπλισμού και υποβολή δελτίων στην πλατφόρμα του Η.Δ.Ε.


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά από τη συνάντηση της Ο.Ψ.Ε. στο ΥΠΕΝ, σας ενημερώνουμε ότι για την απόδοση κλειδαρίθμων και καταχώρηση των μονάδων εξοπλισμού, για τη χρήση του έτους 2019, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως και τη Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 και για την υποβολή των σχετικών δελτίων Η.Δ.Ε., δίδεται παράταση έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.

Η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην κεντρική σελίδα της πλατφόρμας του ΥΠΕΝ.

11-02-2020 | Προσωρινή αναγνώριση πιστοποιητικών


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά το υπ’αριθμ. 1221/22-1-2020 αίτημα της Ο.Ψ.Ε. στο ΥΠΕΝ, για την προσωρινή αναγνώριση των πιστοποιητικών, όπου ο αριθμός μητρώου των επιτυχόντων στις οριστικές λίστες των Περιφερειών θα επέχει θέση προσωρινής βεβαίωσης και δεν απαλλάσσει τα πρόσωπα ή το προσωπικό από τα οριζόμενα στη νέα ΚΥΑ με Αρ.Απόφασης Κ1/97475 ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 2489/24-6-2019, σας ενημερώνουμε ότι και με τη θετική απάντηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με την υπ’αρίθμ. 2328/7-2-2020 επιστολή του, το αίτημα έγινε δεκτό και είναι σε ισχύ.

1176 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1160 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Ο.Ψ.Ε. ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ 10-11-2019

Ενημερωτική Επιστολή

1148 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα ΥΠΕΝ

Σας ενημερώνουμε πως από τις 29/7/2019 ξεκίνησε επίσημα η λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΥΠΕΝ για την καταγραφή και υποβολή στοιχείων συντήρησης και τεχνικών εργασιών, του εξοπλισμού που λειτουργεί με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (Η.Δ.Ε.)

Ενημερωτική Επιστολή σχετικά με πιστοποίηση 2067/2015

Ενημερωτική Επιστολή σχετικά με Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς

Ημερίδες Ο.Ψ.Ε.

Παγκόσμια Ημέρα Ψύξης – 26 Ιουνίου 2019

909 Πρόσκληση CLIMATHERM ENERGY 2018

907 Ενημέρωση σχετικά με την τροποποιημένη Κ.Υ.Α.

Ολοκληρώθηκε η 49η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 49ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΓΣΕΒΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 4 & 5 Νοεμβρίου 2017. Μέσα σε ένα συγκινησιακό κλίμα η Γενική Συνομοσπονδία τίμησε εκπροσώπους της που αφιέρωσαν τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους για να περιφρουρήσουν τα δικαιώματα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας ένα καλύτερο μέλλον. Στις δύο ημέρες του Συνεδρίου το παρών έδωσαν 220 εκπρόσωποι, οι οποίοι στις ομιλίες τους αναφέρθηκαν στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε κλάδος.

Ημερίδες ενημέρωσης της Ο.Ψ.Ε.

Υπέυθυνη Δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών

Υπόδειγμα Συμβόλαιο Έργου Ψυκτικών

Δήλωση Ελέγχου Σταθερών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Δήλωση Ελέγχου Σταθερών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού, Ψύξης ή Αντλίες Θερμότητας που περιέχουν Φθοριούχα Αέρια του Οικολογικού Φορέα σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 517/2014 ΚΑΙ 1516/2007


Κατεβάστε το αρχείο