Ενημέρωση σχετικά με την πιστοποίηση εταιρειών.

 

Αθήνα, 21/04/2021

Αριθ. Πρωτ. : 1391


Προς:          Σωματεία Μέλη – Αντιπρόσωποι.

Θέμα:         Ενημέρωση σχετικά με την πιστοποίηση εταιρειών.

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

          Σε συνέχεια ενημέρωσης από εκπρόσωπο της εταιρείας TUV, σας ενημερώνουμε σχετικά με την πιστοποίηση εταιρειών:  

Απαιτείται η απόκτηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας (με τη βοήθεια κάποιου συμβούλου συνήθως), στο οποίο όμως θα πρέπει να περιλαμβάνονται εκτός των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001 και ειδικές αναφορές σε σχέση με τον κανονισμό 2067/2015 (πρώην Κ.303/2008).

«….. και διεκπεραίωση των εργασιών που περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2067 σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου»

Εφόσον η εταιρεία κάνει όλες τις εργασίες, δηλαδή α) εγκατάσταση
β) επιδιόρθωση, συντήρηση ή επισκευή γ) παροπλισμός τότε η διατύπωση είναι πλήρης, ειδάλλως μπαίνουν μόνο αυτά που κάνει.

Ειδικά, η προετοιμασία και η καταγραφή που πρέπει να γίνει στις εταιρείες ψύξης αφορά σε:

α) στην απασχόληση φυσικών προσώπων πιστοποιημένων σε αριθμούς που αρκούν για την κάλυψη του αναμενόμενου όγκου δραστηριοτήτων, βλέπε δραστηριότητες γεωγραφικά και έργα,

β) στο ποια αέρια  διαχειρίζεται, σε τι ψυκτικές μονάδες και σε τι ποσότητες,

γ) στους αριθμούς πιστοποιητικών, τους αρ. άδειας και τον φορέα έκδοσης, για κάθε ψυκτικό της.

δ) στα αναγκαία εργαλεία πχ αντλία κενού, φορητές συσκευές ελέγχου και μέτρησης, recovery unit, ζυγαριά, βαλβίδες ρύθμισης ροής, ανακουφιστικές βαλβίδες, κάσα μανομέτρων, θερμόμετρα, ελαιοδιαχωριστήρες κτλ.,

ε) στις διαδικασίες προς τους υπαλλήλους. Πρέπει να ενσωματώνει και να επικοινωνεί οδηγίες προς τους ψυκτικούς της, που να είναι σχετικού περιεχομένου.
Ενδεικτικά πχ (βλέπε άρθρο 3-4 του ΕΚ 517/2014).Ενημέρωση μελών για τα Self Test

 

Αθήνα, 16/04/2021

Αριθ. Πρωτ. : 1389

 

 

Προς:          Σωματεία Μέλη – Αντιπρόσωποι. 

Θέμα:         Ενημέρωση μελών για τα Self Test.

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

          Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναγγελίες της κυβέρνησης από 19/4/2021, Self Test θα κάνουν μόνο οι εργαζόμενοι.

 

Εάν ανακοινωθεί κάτι για τους εργοδότες θα σας το ανακοινώσουμε άμεσα.